SISTEM PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN

BAS

Puzer Hj. Muhammad, Penglibatan Mara Dalam Pengangkutan Awam Di Malaysia: Satu Kajian Kes Ke Atas Kenderaan Bas Mara (KBM) Dari Tahun (1960an hingga 1980an). Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1985/86]

KERETAPI

Siti Aishah Omar, Keretapi Di Negeri Perak (1880-1940). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

Yusof Hamid, Keretapi Negeri Johor (1909-1939). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1975/76]

Mazlilah Ahmad Mansur, Perkembangan Keretapi Di Negeri Selangor (1885-1940). Penyelia: Prof Madya Dr. Pamela Sodhy. [1977/78]

Salim Nabijan, Sejarah Perhubungan Keretapi Kedah (1912-1956). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1979/80]

Eillen Perta Francis, Sejarah Perkembangan Keretapi Sabah (1881-1941). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1989/1990]

Asri Redzuan, Sejarah Pengangkutan Keretapi Di Semenanjung Malaysia: Tumpuan Kepada Perkembangan Keretapi Tanah Melayu Antara Tahun 1972-1992. Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1992/93]

Norhaya Che Harun, Sejarah Perkembangan Jalan Keretapi Di Kelantan 1900-1967. [1994/95]

LAPANGAN TERBANG

Ismail Harun, Sejarah Pembinaan Dan Perkembangan Lapangan Terbang Kepala Batas Alor Star (1929-1957). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayuddin Hj. Yahya. [1989/1990]

SISTEM JALANRAYA

Abd. Rahman Abd. Hamid, Perkembangan Sistem Perhubungan Jalanraya Di Negeri Johor (1910-1939). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1975/76]

Naimah Hussin, Jalanraya Di Negeri Perak (1896-1930). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1974/75]

Zainon Tukiman, Sejarah Perkembangan Sistem Pengangkutan Jalanraya Di Residensi Pantai Barat Dan Negeri Sabah Umumnya Antara Tahun (1946-1960an). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1980/81]

Paridah Omar, Sejarah Perkembangan Sistem Pengangkutan Jalanraya Di Selangor (1874-1920an). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1989/1990]

SYARIKAT PENGANGKUTAN

Salmah Jaafar, Pertumbuhan Dan Perkembangan Syarikat-Syarikat Pengangkutan Awam Bumiputra Di Negeri Sembilan (1946-1984): Satu Kajian Tentang Permasalahan Dan Sumbangannya Ke Atas Kegiatan Bumiputra Di Bidang Industri Pengangkutan. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1985/86]

PENGANGKUTAN UDARA

Mohd. Ukong Lisong, Sejarah Penerbangan Di Malaya/Semenanjung Malaysia (1920an-1980an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1981/82]

Chee Meow Chuan, Sejarah Perkembangan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) (1971-1985). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1988/1989]

SEJARAH SISTEM PERHUBUNGAN NEGERI

Abdul Rahman Jusoh. Perkembangan Sistem Perhubungan Di Kelantan Sebelum (1900-1920). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1976/77]

Junainah Abd. Rahman, Sejarah Perkembangan Jalanraya Di Pahang (1896-1957). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1989/1990]

Tengku Norliza Che Ku Nera, Sejarah Perkembangan Sistem Pengangkutan Di Terenggau 1900-1990an. [1994/95]

PELABUHAN

Kamaruzzaman Jalaludin, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Dan Perkhidmatan Feri. Penyelia: Puan Ruhanas Harun. [1979/80]

Lau Seok Lim, Sejarah Pembangunan Pelabuhan Kelang Dari Tahun 1957 Sehingga 1980 Dan Sumbangannya Kepada Ekonomi Negara. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab [1990/1991]

Zamri Talib, Pelabuhan Kuantan: Sejarah Penubuhan, Perkembangan Dan Sumbangannya. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1992/93]

Lee Ngang Hung, Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Lembaga Pelabuhan Rajang Dari 1970-1996 Serta Sumbangannya Terhadap Pembangunan Lembah Rajang, Sarawak. Penyelia: Prof. Dr. Mahayuddin Yahya [1997/98]