TOKOH (MELAYU, POLITIK, KONOMI, SOSIO-BUDAYA & AGAMA ISLAM)

ABDUL AZIZ DERAMAN

Mohd. Asri Mohammad, Hj Abdul Aziz Deraman: Aktivis Budaya. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1999/2000] Kertas Projek

ABDUL AZIZ ISHAK

Nur Azlina Bt. Mohamed, Abdul Aziz Ishak: Biografi Seorang Tokoh Politik. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan [1997/98]

ABDUL GHAFAR BABA, TUN

Sabarinah Bt. Bidin, Tun Abdul Ghafar Baba: Satu Biografi Sehingga 1993. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]

ABDUL RAZAK HUSSAIN, TUN

Rozeman Abu Hassan, Dasar Luar Malaysia Semasa Pentadbiran Tun Abdul Razak 1970-1976. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron.

P. Yathavan a/l S.Palaniandy, Dasar Luar Malaysia Semasa Tun Abdul Razak (1970-76): Satu Era Perubahan. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah [1990/1991]

Ab. Alim Abdullah, Peranan Tun Abdul Razak Dalam Pembangunan Luar Bandar. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1981/82]

Siti Raohani Yusoff, Tun Abdul Razak: Dilihat Dari Perspektif Isu-isu Pendidikan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1997/98]

Zahidah Mohd Yusoff, Tun Razak Bin Datuk Hussain: Satu Kajian Mengenai Kepimpinan Dalam Politik UMNO Malaysia. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff [1998/99] Kertas Projek

ABDUL JALIL HASSAN, TAN SRI

Tuminah bt. Yin, Tan Sri Abdul Jalil Hassan: Ketokohan Dan Sumbangan. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1990/1991]

ABDUL KADIR YUSOF, TAN SRI

Norlizah Markom, Tan Sri Dato' Haji Abdul Kadir Bin Yusuf: Satu Biografi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1992/93]

ABDUL RAHMAN LIMBUNG

Timah Hamzah, Peranan Dan Pengaruh Haji Abdul Rahman Limbung Dalam Masyarakat Terengganu Pada Tahun-tahun 1920an. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1976/77]

ABDUL RAHMAN YAAKUB, TUN

Shaharuddin Mohamed Yusof, Tun Abdul Rahman Yaakub: Sumbangan Dan Peranannya Dalam Pentadbiran Dan Politik Dalam Kerajaan Pusat Dan Negeri Sarawak Antara Tahun (1969-1981). [1982/83]

ABDUL SAMAD IDRIS, TAN SRI

Rohaizi Baru, Tan Sri Abdul Samad Idris: Satu Kajian Biografi (1946-1980). Penyelia: En. Kamaruzaman Yusoff. [1990/91]

ABDUL TAIB MAHUMD, TAN SRI

Aida Sapie'e, Tan Sri Datuk Petinggi Hj. Abd. Taib Mahmud: Biografi Seorang Tokoh Politik. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1996/97]

ABDULLAH HJ. DAHLAN, DATUK

Mohd. Kamil Abdul Rahman, Datuk Abdullah Hj. Dahan C.B.E: Seorang Tokoh Pembaharuan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1984/85]

ABDULLAH ABBAS - MA'HAD IHYA UL ULUM ADDINAH

Saidah Hj. Ismail, Haji Abdullah Abbas Dan Ma'had Ihya' Ul Ulum Addiniah (1940-1967). Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1986/87]

ABDULLAH MUNSYI

Siti Ruzana Abd. Ghani, Abudllah Munsyi: Gambaran Terhadap Masyarakat Melayu Di Abad Ke 19. Penyelia: En. Yahya abu Bakar [1997/98]

ABU BAKAR UMAR, DATO

Noor Azizah Che Nawi, Datuk Abu Bakar Umar: Biografi Pemimpin Dalam PAS. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1993/94]

AHMAD RAZALI HJ. MOHAMED ALI, DATO'

Goh Lancy, Dato' Haji Ahmad Razali Haji Mohamed Ali: Menteri Besar Selangor Keempat.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. [1991/92]

AHMAD FUAD HASSAN

Radziah Sulong, Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan: Biografi Seorang Tokoh Politik Islam. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1986/87]

AISHAH GHANI, TAN SRI DATUK PADUKA DR.

Anizah Ishak, Biografi Tan Sri Datuk Paduka Dr. Hajjah Aishah Abdul Ghani Dalam Perjuangan Politik Tanahair. Penyelia: En. Nordin Husin. [1989/1990]

AJIBAH, DATUK

Suzi Suryia Seruji, Datuk Ajibah: Kepimpinannya Dalam Bidang Politik Dan Kemasyarakatan. Penyelia: En. Oong Hak Ching. [1991/92]

AMALUDIN DARUS

Mohd Sukri b. Hassan, Amaluddin Darus: Biografi Seorang Tokoh Politik. Penyelia: En. Kamaruzaman Yusoff [1990/1991]

ANYAR - MADRASAH SANIAH LIL BANAT

Fathiyah Husain, Hajjah Anyar Dan Madrasah Saniah Lil Banat, 1940-1974. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1990/91]

AZAH AZIZ

Che Zaharah Hj. Ibrahim, Puan Azah Aziz: Biografi Seorang Budayawan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1991/92]

AWANG HAD SALLEH, TAN SRI

Mohamad Zaid Zakaria, Awang Had Salleh: Kajian Pemikiran Seorang Tokoh Pendidikan Yang Berjiwa Seni. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1997/98]

BAHARUM BASAR

Raja Nurzurina Asyhikin Raja Ahmad, Haji Baharum Basar: Biografi Tokoh Politik. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1997/98]

BENDAHARA WAN AHMAD

Fazilah Kamarudin, Bendahara Wan Ahmad: Peranan Dan Sumbangannya Terhadap Politik Sistem Sosio Politik Tradisional Pahang 1880-1914.

BURHANUDDIN AL-HELMI

Che Asmah bt. Che Dir, Dr. Burhanuddin Al-Helimi: Ketokohan Dan Kepimpinan Dalam Masyarakat Melayu. Penyelia: Prof Madya Dr. Oong Hak Ching [1997/98]

BUYONG ADIL

Johari Mohamad, Allahyarham Hj. Buyong Adil Seorang Sejarawan. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1991/92]

DATO MUSTAPHA DATO HARUN, TUN

Mohamad Osup, Tun Mustapha: Peranannya Dalam Perkembangan Islam Di Sabah (1963-1975). Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman.[1985/86]

Maslinah bt. mundai, Tun Dato Mustapha: Peranan Dan Sumbangan Kepada Parti USNO Antara Tahun 1961-1985. Penyelia: En. Bilcher Bala [1999/2000]

DATUK PANGLIMA BKT. GANTANG

Kamaruzaman Mat Tuah, Datuk Panglima Bukit Gantang Tuan Hj. Abdul Wahab Toh Muda Aziz: Satu Kajian Kegiatan Politiknya Di Perak. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1976/77]

FUAD STEPHENS, TUN

Rashidie Marujin, Tun Fuad Stephens Dan Politik Sabah Tahun 1960an. Penyelia: Dr. Nadzan Haron. [1982/83]

GHAZALI ARSHAD

Mohd. Musleh Yunos, Tuan Hj. Ghazali Arshad: Peranan Dan Sumbangannya Dalam Pendidikan Dan Perkembangan Islam Semenjak (1930an-1960an). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1982/83]

HAMZAH HUSSIN

Mohamad Raezi Ismail, Hamzah Hussin: Tokoh Budayawan Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1992/93]

HARUN HJ. IDRIS, DATO

Nordin Ahmad, Dato Harun Idris: Biografi Seorang Tokoh Politik (1964-1981). Penyelia: En. Kamaruzaman Yusoff. [1990/91]

HASNUL HADI

Mohd. Nor Md. Diah, Hasnul Hadi: Seorang Ahli Politik Sehingga Tahun 1974. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1982/83]

HUSSAIN ONN, TUN

Rohana bt. Ahmad, Tun Hussien Onn: Satu Kajian Mengenai Kepimpinan Dan Ketokohannya (1976-1980). Penyelia: En. Yahaya Abu Bakar [1990/1991]

IBRAHIM HJ.YAAKUB

Mat Jusoh Husin, Ibrahim Hj. Yaakub: Pejuang Kebangsaan Melayu. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1982/83]

Azman Mamat, Ibrahim Yaakub Dan Idea Kebangsaannya: Kajian Terhadap Tulisan-tulisannya Dalam Akhbar MAJLIS. [1994/95]

Azimah bt. Ibrahim, Ibrahim Hj. Yaakub: Kegiatan Politiknya Pada Zaman Pendudukan Jepun. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1999/2000]

IBU ZAIN

Haminih Mariati Warimin, Ibu Zain: Peranan Dan Ketokohannya Dalam Bidang Kemasyarakatan Dan Politik. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1985/86]

ISMAIL, TUN DR.

Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar, Tun Dr. Ismail: Peranannya Sebagai Tokoh Politik Negara. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1992/93]

ISMAIL, PEHIN DATO'

Asmah Bt. Tayeb, Pehin Dato' Haji Ismail: Tumpuan Kepada Peranan Dan Sumbangannya Sebagai Pentadbir Agama. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1997/98]

KASSIM AHMAD

Ibrahim Yusoff, Kassim Ahmad: Perjuangan Politik Dan Penulisan. Penyelia: Encik Nabir Hj. Abdullah. Puan Ruhanas Harun. [1983/84]

KHADIJAH MOHD. SIDEK

Sri Susayati Ramlan, Khadijah Mohd. Sidek: Aktiviti-Aktiviti Politiknya Di Indonesia, Singapura Dan Tanah Melayu (1930an-1960an). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1977/78]

KIAII SALLEH

Hadiah Senin, Gerakan Kiaii Salleh Di Batu Pahat (1945-1946). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1978/79]

KONTIK KAMARIAH AHMAD

Rohian Mokhtar, Biografi Tokoh Wanita: Datin Seri Cempaka Hajjah Kontik Kamariah Ahmad (1911-1980). Penyelia: Prof. Madya Dr. Pamela Sodhy. [1986/87]

MAHATHIR MOHAMAD, DATO' SRI DR.

Harinathroo Applanaidu, Dasar Luar Dr. Mahathir. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab.

MISBAHA

Zaini Che Jusoh, MISBAHA: Tokoh Sejarawan Terengganu. [1994/95]

MUBIN SHEPPARD, TAN SRI DATO'

Ooi Guat Min.Riwayat Hidup Seorang Tokoh: Tan Sri Dato' Mubin Sheppard. [1984/85]

MOHD. ASRI HJ. MUDA, DATUK

Wan Hassan Wan Nawang, Datok Hj. Mohd. Asri Hj. Muda: Perjuangan Politiknya Sehingga 1944. Penyelia: Encik Wan Rusik Wan Yusoff. [1983/84]

Mohd. Nazri Hamzah, Penglibatan Datuk Hj. Mohammad Asri Hj. Muda dan Datuk Hj. Muhammad Nasir Dalam Pergolakan Politik PAS Di Kelantan: Satu Kajian Perbandingan (1959-1982). [1994/95]

MOHD KHAIRUDDIN IZAWI, DATO'

Yusri Mat Johar, Sejarah Biografi Dato' Hj. Mohd Khairuddin Bin Izawi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1999/2000] Kertas Projek

MOHD. ZAIN HJ. JAAFAR

Zarina Zakaria, Hj. Mohd. Zain Hj. Jaafar: Penglibatannya Dalam Pasukan Force 136. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1991/92]

MOHD. RASHDAN HJ. BABA, TAN SRI PROF. EMERITUS DR.

Junainah bt. Ledeng, Biografi Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Mohd. Rashdan Hj. Baba: Tokoh Akademik. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah [1999/2000] Kertas Projek

Mazilah bt. Jamaludin, Biografi Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Mohd. Rashdan Hj. Baba: Tokoh Akademik. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah [1999/2000] Kertas Projek

MOHD. SAID KERUAK, TUN

Sukana Saudi, Tun Haji Mohd Said Keruak: Biografi Seorang Tokoh Politik. Penyelia: Prof. Dr. Sabihah Osman [1995/96]

MOHD ISA BIN DATO' HJ. ABDUL SAMAD, TAN SRI

Ganesan Shahmugam, Tan Sri Haji Mohd. Isa Bin Dato' Haji Abdul Samad: Biografi Seorang Menteri Besar. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1997/98]

MOHAMAD SHERIFF

Kamanisah Abdullah, Haji Mohamad Sheriff: Sebagai Seorang Pentadbir Dan Pemimpin Di Negeri Kedah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1986/87]

MUHAMMAD IDRIS

Noor Ezana Awang. Hj. Muhammad Idris: Seorang Tokoh Di Pasir Puteh, Kelantan.. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abdul Rahman. [1991/92]

MUHAMAD BIN NASIR, DATUK

Lutfi Mohd. Noor, Datuk Hj. Muhamad b. Nasir: Tinjauan Penglibatan Beliau Dalam Politik Tanahair. Penyelia: En. Nabir Hj. Abdullah. [1989/1990]

MUHAMAD NASIR - INDONESIA

Abd. Razak Hussin, Pemikiran Dan Perjuangan Muhammad Nasir: Satu Kajian Terhadap Seorang Tokoh Gerakan Islam Di Indonesia. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1983/84]

MUHAMAD HJ. YAAKOB, TAN SRI

Wan Rodiah Wan Derahman, Biografi Seorang Tokoh: Tan Sri Muhammad Hj. Yaacob. Penyelia: En. Ahmad Ali Seman. [1991/92]

MUSA HITAM, TAN SRI

Siti Noorliza Abdul Rahim, Tan Sri Dato' Musa Hitam: Biografi Seorang Tokoh Politik (1964-1987). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian [1995/96]

NAZEL HASHIM MOHAMAD

Nazaroni Rejab, Biografi Seorang Tokoh Penulis Sastera Kanak-kanak Dan Remaja: Nazel Hashim Mohamad. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1992/93]

NGAH IBRAHIM

Lim Siew Leng, Menteri Ngah Ibrahim : Peranan Dan Sumbangannya Dalam Perusahaan Perlombongan Bijih Timah Di Larut. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi [1990/1991]

NGAH @ MUHAMMAD YUSOF, DATO SERI AMAR DIRAJA

Fatimah Abdullah, Peranan Dato Seri Amar Di Raja Hj Ngah @ Muhammad Yusof (Negeri Terengganu.). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1976/77]

NIK ABDUL AZIZ NIK MAT, DATO'

Mohd Salleh Dollah, YAB Dato' Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat: Sejarah Penglibatan Dan Peranannya Dalam Politik PAS Di Kelantan 1967-1998. Penyelia: Pn. Thilagavathi Vasudevan [1998/99] Kerta Projek

NIK AHMAD KAMIL

Bostaman Musa, Tan Sri Nik Ahmad Kamil. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1984/85]

NIK HASSAN NIK YAHYA, DATUK

Che Aziz Mat, Datuk Haji Nik Hassan Haji Nik Yahya: Satu Kajian Tentang Penglibatannya Dalam Politik, Ekonomi Dan Pendidikan Di Kelantan Sehingga 1967. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1989/1990]

NIK MAHMOOD ISMAIL, DATUK PERDANA MENTERI

Siti Khadijah Abd. Rahman, Datuk Perdana Menteri Haji Nik Mahmood Ismail: Satu Tinjauan Tentang Ketokohan Dalam Pentadbiran Negeri Kelantan (1915-1941). Penyelia: [1977/78]

NIK MUHAMAD SALLEH HJ. NIK MUSA

Siti Rokiah Yusof, Hj. Nik Muhammad Salleh B. Hj. Nik Musa: Tokoh Ulamak Kelantan. Penyelia: Encik. Nik Abdul Aziz Nik Hassan. [1978/79]

NIK YAHYA NIK DAUD - MADRASAH NAIM LILBANAT

Ahmad Bakri Hassan, Haji Nik Yahya Nik Daud Dan Perkembangan Madrasah Naim Lilbanat, Kota Bahru, Kelantan (1941-1974). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1988/1989]

OON JAAFAR, DATO

Mohd Yunan Awang Ngah, Sumbangan Dato Oon Jaafar Dalam Pembangunan Ekonomi Luar Bandar Khususnya Orang Melayu. Penyelia: Drs Abdul Murat Mat Jan [1997/98]

P. RAMLEE

Esah Ismail, P. Ramlee Seorang Tokoh Budaya Negara. Penyelia: Nik Aziz Nik Hassan. [1978/79]

RAHMAT ISMAIL, DATO'

Abdul Rahman Md Zain, Dato' Hj. Rahmat Ismail: Biografi Seorang Usahawan. Penyelia: En. Mohd. Samsudin [1999/2000] Kertas Projek

RIJAH BIN KASAH

Sahizam Johar, Hj. Rijah Bin Kasah: Tokoh Dan Sumbangannya Terhadap Kampung Teluk Piai Kota Setia, Teluk Intan Perak. Penyelia: Prof. Madya Dr. Muhd. Yusof Ibrahim [1999/2000] Kertas Projek

S. M. SALIM, DATO

Roslimna Mohamed Saad, Dato S.M. Salim Biografi Seorang Seniman. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1998/99]

SAKARAN DANDAI, TAN SRI DATO'

Abd. Samad Asmad, Tan Sri Dato' Hj. Sakaran Dandai: Satu Biografi (1930-1994). - [1994/95]

SAYYID ABD. RAHMAN AL-ATTAS

Abdullah Ali, Ulama Sayyid Abdul Rahman Bin Muhamad Al-Idrus. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1975/76]

SENU ABDUL RAHMAN, DATO'

Mohd. Yusof Hj. Hassan, Dato' Senu Abdul Rahman: Tinjauan Mengenai Penglibatan Beliau Dalam Politik Tanahair Antara Tahun 1940-1970. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1982/83]

SHEIKH TAHIR JALALUDDIN

Rosnah Adam, Syeikh Tahir Jalaluddin (1869?1956). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1978/79]

SITI ZAINON

Melly Zainorin, Siti Zainon: Pengiat Seni Dan Budaya. Penyelia: Dr. Nabir Hj. Abdullah [1998/99] Kertas Projek

SULTAN ABDUL HAMID

Md. Shuhaime Ab. Rahman, Sultan Abdul Hamid. Penyelia: En. Kamaruzaman Yusof. [1988/1989]

SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH IBNI ALMAHRUM SULTAN JAAFAR SHAH

Norbi Hussin, Sejarah Sultan Abdullah Muhammad Shah Ibni Almarhum Sultan Jaafar Muazam Shah Perak (1874-1876). [1974/75]

SULTAN AHMAD TAJUDDIN II MUKKARRAM SHAH

Foziah Hat, Kedah Di Bawah Kepimpinan Sultan Ahmad Tajuddin (II) Mukarram Shah (1854-1879). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian [1990/91]

SYED ALWE AL-HADAD

Mohd. Jasmy Abd. Rahman, Syed Alwe B. Tahir Al-Hadad: Perkhidmatan, Sumbangan Dan Peranannya Membasmi Ajaran Sesat Di Negeri Johor. Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1992/93]

SYED NASIR ISMAIL, TAN SRI

Ismail Kusri, Tan Sri Syed Nasir Ismail: Peranannya Dalam Memperjuangkan Bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan). Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1982/83]

SYEIKH ABDULLAH BASMEH

Norhayati Daud, Tuan Haji Syeikh Abdullah Basmeih: Satu Tinjauan Biografi. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1992/93]

TENGKU MOHAMAD HAMZAH

Mohamad Fadhil Mohamad, Tengku Mohamad Hamzah Bin Tengku Zainal Abidin, Tg. Sri Maharaja Sebagai Seorang Pentadbir Negeri Kelantan. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik A. Rahman. [1986/87]

TENGKU MAHMOOD MAHYIDEN

Aziz Mahmood, Tengku Mahmood Mahyideen: Peranan Sumbangan Dan Perjuangan. [1984/85] [1994/95]

TENGKU RAZALEIGH HAMZAH

Mohd. Sabri Yusoff, Tengku Razaleigh Hamzah: Biografi Tokoh Politik Tanahair (1962-1987). Penyelia: Dr. Kamaruzaman Yusof [1996/97]

TUNKU ABD. AZIZ

Sharifah Junus, Tunku Abdul Aziz Dan Sumbangannya Dalam Pemodenan Kedah Di Bahagian Ke Dua Abad 19. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swannathat-Pian. [1984/85]

TUNKU ABD. RAHMAN PUTRA AL-HAJ

Nor Azizan Idris, Sejarah Perkembangan Dasar Luar Negeri Malaysia: Pengaruh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (1957-1970). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan.

Rusniza Abu Bakar, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Biografi Seorang Tokoh Negarawan (1903-1990). Penyelia: Mohd Samsudin [1996/97]

TUNKU MUHAMAD SAAD

Ahmad Rusli Md. Akir, Tunku Muhamad Saad: Sebuah Biografi Dan Peranannya Dalam Perang Kedah-Siam. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1992/93]

UBAIDULLAH S.O.K.

Rabiya Mohd. Sultan, S.O.K. Ubaidullah: Seorang Tokoh India Muslim (1916-1989). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1989/90/91]

UNGKU AZIZ, PROF. DIRAJA

Deva Mary a/p Subramaniam, Biografi: Prof. Diraja Ungku Aziz Seorang Tokoh Ekonomi Dan Akademik Tanahair (1950-1990). Penyelia: En. Rahmat Saripan. [1993/94]

WAN MUSTAPHA HJ. ALI, DATO

Izani Jamaluddin, Sejarah Biografi Dato Wan Mustapha Bin Hj. Ali. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud [1999/2000] Kertas Projek

WAN SULAIMAN & TUAN HUSAIN

Khairul Muphilinda Mohizan, Dua Orang Tokoh Ulamak Kedah: Satu Kajian Bandingan Wan Sulaiman Sidek Dan Tuan Husain.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

WAN MUHAMAD SAMAN

Farihah Ahmad Fadzil, Wan Muhamad Saman Sebagai Seorang Tokoh Pembangunan Dan Kepimpinan Di Negeri Kedah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusof [1995/96]

WAN ZARAZILLAH HJ. WAN ISMAIL, TOH AMAR SRI DIRAJA

Zainal Abidin Mohd. Nasir, Toh Amar Seri Diraja Wan Zarazillah B. Hj. Wan Ismail: Satu Tokoh Tempatan. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1978/79]

YAAKOB IDRIS

Sharifah Mohamed, Sejarah Keluarga Usahawan Melayu Kelantan: Tumpuan Kepada Keluarga Hj. Yaakob Idris Dan Haji Nik Yahya Nik Daud. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1993/94]

YUSOF HJ. YAAKUB, DATO

Mazlan Ahmad, Dato' Haji Yusoff Haji Yaacob: Biografi Seorang Tokoh Penulisan Dan Usahawan. Penyelia: En. Wan Rusik Wan Yusoff. [1991/92]

YUSOF RAWA

Norhayati Abdullah, Tuan Hj. Yusof Rawa: Satu Biografi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1991/92]

ZAKIAH HANUM, DATO'

Rosaini Misbah, Dato' Zakiah Hanum: Satu Biografi. Penyelia: Dr. Kamaruzaman Yusof [1996/97]

ZAINAL ABIDIN WAHID, DATUK

Nor Azah Abdullah, Biografi Prof. Datuk Dr. Zainal Abidin Abdul Wahid. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron [1997/98]

ZAULKIFLI MUHAMMAD

Mohsin Hj. Ahmad, Allahyarham Zulkiflee Muhammad. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1975/76]