INDEKS 1973/74 - 1999/2000

A
AGAMA ISLAM
46
AGAMA KRISTIAN/GEREJA
17
AGAMA ORANG INDIA (HINDU), AGAMA BUDDHA DLL.
14
AKHBAR BAHASA CINA
4
AKHBAR BAHASA INGGERIS
9
AKHBAR BAHASA TAMIL
6
AKHBAR & MAJALAH BAHASA MELAYU
50
ARKEOLOGI & PENGURUSAN SUMBER WARISAN
81
B
BAHASA MELAYU
6
BUDAYA
8
D
DARURAT, KOMUNIS & PERMUSUHAN KAUM
30
DASAR LUAR MALAYSIA
7
E
EKONOMI
58
H
HUBUNGAN ANTARABANGSA & SEJARAH NEGARA-NEGARA LUAR
73
I
INTELIGENSIA
8
INDUSTRI-PERDAGANGAN & PERKILANGAN
45
INDUSTRI-PERTANIAN & PERIKANAN
33
ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI & POLITIK
18
K
KEMAJUAN MASYARAKAT & LUAR BANDAR MALAYSIA
9
L
LEMBAGA KEMAJUAN NEGERI & BANDAR
16
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN
19
LEMBAGA KEMAJUAN TANAH DAN FELDA
13
M
MASYARAKAT BARAT
1
MASYARAKAT BUMIPUTERA-PRIBUMI-UMUM
54
MASYARAKAT CINA
37
MASYARAKAT INDIA-CEYLON
8
MASYARAKAT INDONESIA
2
MASYARAKAT SIAM
8
MASYARAKAT VIETNAM
3
MASYARAKAT FILIPINA
1
P
PENDIDIKAN MALAYSIA
16
PENDIDIKAN ALIRAN MELAYU
16
PENDIDIKAN-SEKOLAH AGAMA ISLAM
30
PENDIDIKAN ALIRAN CINA
6
PENDIDIKAN-GEREJA & ALIRAN INGGERIS
8
PENDIDIKAN-SEJARAH SEKOLAH
34
PENDIDIKAN- SEKOLAH KHAS
2
PENDIDIKAN-SWASTA
8
PENDIDIKAN ALIRAN TAMIL
7
PENGAJIAN TINGGI (IPT) & KONSEP PENDIDIKAN
13
PENDIDIKAN-MAKTAB PERGURUAN & PERKHIDMATAN GURU
16
PENDUDUKAN JEPUN
23
PENTADBIRAN (JABATAN DLL.)
61
PENTADBIRAN BRITISH
34
PENTADBIRAN & DASAR TANAH
15
PENTADBIRAN-MAJLIS NEGARA
5
PENTADBIRAN-MAJLIS NEGERI
9
PENTADBIRAN SIAM
3
PERKHIDMATAN KESIHATAN & HOSPITAL
18
PERHUBUNGAN & PENGANGKUTAN
23
POLIS DIRAJA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
30
PERSATUAN, KOPERASI, YAYASAN, NGO DLL.
78
POLITIK MALAYSIA DAN PARTI POLITIK
131
S
SEJARAH BANDAR, DAERAH, MUKIM, KAMPUNG & KAWASAN
27
SEJARAH MAJLIS TEMPATAN, PERBANDARAN & MAJLIS DAERAH
101
SISTEM & INSTITUSI TRADISIONAL - ISTANA
41
SEJARAH NEGERI/NEGARA
13
SOSIO-EKONOMI
18
SYARIKAT-PERUSAHAAN
20
T
TEKS & HISTORIOGRAFI
7
TOKOH ORANG CINA
15
TOKOH ORANG INDIA
10
TOKOH (MELAYU, POLITIK, KONOMI, SOSIO-BUDAYA & AGAMA ISLAM)
110
JUMLAH KESELURUHAN
1632